DAHA İYİ YARGI ARAYIŞI

Ekonomi ve hukuk dünyası, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” için 10’uncu kez, bugün , Gaziantep’te buluşacak.

DAHA İYİ YARGI ARAYIŞI

 

Daha İyi Yargı Derneği, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”nu iş ve hukuk dünyasına anlatmak için, Dünya Gazetesi işbirliği ile “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” başlattı. İlk buluşma, 1 Mart 2022’de Denizli’deydi. Sonraki buluşmalar İzmir, Bursa, Mersin, Edirne, İstanbul, Hatay, Kayseri ve Çanakkale’de gerçekleşti. 


Teymur Continental Hotel’deki program, saat 14.00’te başlayacak. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman ve Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Enver Öztürkmen’in açılış konuşmalarının ardından, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde, önce ekonomist, Prof. Dr. Fatih Özatay “yapısal reformlar”ı, ardından Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”nu anlatacak. Daha sonra konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Daha İyi Yargı Derneği ve A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu

Daha İyi Yargı Derneği (www.dahaiyiyargi.org), Türkiye’deki yargı sorunlarını tespit edip çözüm önerileri geliştirmek, bu öneriler üzerinde toplumsal mutabakat sağlanması ve çözümlerin hayata geçirilmesi için çalışmak üzere Kasım 2014’te kurulmuş, siyaseten tarafsız bir sivil toplum kuruluşu. Amacı Türkiye’nin, uzlaşma kültürünün egemen olduğu, barış içinde yaşayan, üretken, uluslararası alanda rekabetçi ve müreffeh bir toplum haline gelmesine, yargının daha ilerletilmesi ve geliştirilmesi yolu ile katkıda bulunmak. Dernek, yargıda A’dan Z’ye bir reform öneriyor.

Daha İyi Yargı Derneği Kurucu Başkanı Av. Mehmet Gün (www.mehmetgun.com), Legal500, Chambers and Partners ve Euromoney tarafından Türkiye'deki en etkili avukatları arasında gösterilen bir hukukçu. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi güçlendirmek ve geliştirmek ve bunun sonucunda sürdürülebilir ekonomik büyümeye yardımcı olmak için çabalayan Gün, Daha İyi Yargı Derneği’nin yanı sıra İstanbul Tahkim Derneği’nin (İSTA) kurucusu ve başkanı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) başkan yardımcısı, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (TÜSİAD) haysiyet divanı üyesi.

Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye’nin hukuk, demokrasi ve ekonomi sorunlarının temelinde yatan kök sebebin yargı sorunu olduğuna, bu sorunun hukukun üstünlüğü ile iç içe geçtiğine ve hepsinin çözümünün yargıdan başladığına inanıyor.

Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü, dünya ekonomisinden aldığı payı ve toplumsal refahı kalıcı şekilde artırmanın, hukukun üstünlüğü ve kaliteli yargı ile mümkün olduğu inancıyla çalışıyor.

Çalışmalarında önce Türkiye’nin bir “orta demokrasi” sorunu olduğunu tespit eden Daha İyi Yargı Derneği’nin ikinci tespiti, sorunun temelinde, yargıda ve kamuda yaşanan hukukun üstünlüğü sorunları olduğu.

 
Dernek bu tespitler sonucu, önce başkanı Mehmet Gün’ün kaleminden “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet” kitabını yayınladı.

“Orta Demokrasi” çalışmasında tespit edilen “hukukun üstünlüğü” ve “hesapverirlik” sorununu çözebilmek için yargıda köklü reforma gidilmesi ve yargının kaliteli bir hale getirilmesi gerektiği görülünce de Türk yargısının temel sorunlarına ilişkin bir dizi yenilikçi çözüm önerisi geliştirildi.

Yargının kaliteli hizmet vermesi odaklı bu çözüm önerileri “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” adı ile kitaplaştırılıp Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanarak Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmaya açıldı.

Tamamına “www.dahaiyiyargi.org/wp-content/uploads/2022/01/diy-rapor-2-baski.pdf" linkinden, yönetici özetine
www.dahaiyiyargi.org/YargiReformu/yonetici-ozeti-2.pdf” linkinden ulaşılabilecek olan “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” çalışması, yargıda şu dokuz reformu öneriyor:

Yargıda reform önerileri

  • Hakimler Savcılar Kurulu’nu, toplumun tüm kesimlerini temsil eden, hiçbir kişi, grup veya koalisyonun etki edemeyeceği, tam bağımsız hale dönüştürerek, kaliteli yargı hizmeti üretimine odaklanan düzenleyici bir kurum olarak Adalet Yüksek Kurumu oluşturmak.
  • Yargının idaresiyle ilgili her türlü karar ve işlemi etkin yargısal denetime açıp, bu amaçla yargı konularında uzmanlaşmış Adalet Yüksek Mahkemesi oluşturmak.
  • Anayasa Mahkemesi’nin daire sayısını 3’e çıkarmak, üye sayısını 15’den 30’a yükseltmek, seçimlerini kamuoyunun katılımına açık şeffaf ve yargı denetime tabi tutarak kapasitesini artırmak ve siyaseten tarafsızlığını geliştirmek.
  • Hukuk mesleklerinin her biri için, yönetimleri sadece meslek mensupları tarafından seçilen, tam bağımsız yargısal meslek kuruluşları oluşturmak.
  • Yargı görevlerine kabul ve atamalarında tam liyakati sağlamak; yargı üst organlarına, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine adaylık ve atamalarda kamuoyunu dahil ederek tam şeffaflığı, seçme ve atama kararlarını gerekçeli açık oya tabi tutup bütün aşamaları yargı denetimine tabi kılarak tam hesapverirliği sağlamak.
  • Ahi geleneğinin özüne uygun olarak yeknesak hukuk meslekleri kariyer planı oluşturmak ve insan kaynaklarını ihtiyaca uygun olarak geliştirip liyakat esaslı olarak değerlendirmek.
  • Yargı hizmet birimlerini, mahkemeleri ve insan kaynaklarını 26 kalkınma bölgesi bazında optimum şekilde dağıtmak, uzmanlıkları merkezlerde yoğunlaştırırken hizmeti halkın ayağına götürmek.
  • Uyuşmazlıkları erken aşamada tespit ederek yargının iş yükünü önceden kestirmek, yargı kaynaklarını ileriye yönelik planlamak, modern uyuşmazlık yönetim usulleri ve dava öncesi dürüst ifşa ve ibraz kurallarıyla sulh ve uzlaşmayı teşvik etmek, davaları en geç üç-dört ay içinde sonlandırmak.
  • Herkese karşı hukukun üstünlüğü için kamu görevlilerinin suçlarında idari amirlerinin ve kendi kuruluşlarının soruşturma izni vermesi şartını kaldırmak.

 

14.11.2022 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR