Hakkımızda

Yurt HABERLERİ, Gaziantep merkezli olması dolayısı ile hem kent, hem de Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili basın meslek ilkeleri doğrultusunda güncel haberleri tarafsız işlemeyi ve okurlarını bu konuda doğrudan bilgilendirmeyi amaçlayan profesyonel gazetecilerin buluştuğu dinamik bir haber portalıdır...

 

Yapılan her haberin hak adına yapılmadığını, aksine hak ihlallerine bile dönüşebildiğinin altını çizerek yayın politikasını çok sesliliğin ve gazeteciliğin evrensel ilkeleri üzerine oturtmayı amaçlayan YURTHABERLER.NET'in manifestosu şöyledir

Eğer, dünya var olduğu günden bu yana sürekli yeniliğe evrilmişse bunu diyalektiğe, yani insanlığın durmaksızın  ileriye doğru sıçramasına borçludur. Klasik söylem ile “değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” ve buna asla karşı konulamaz.

YURTHABERLERİ.NET, gidilmek istenen yönü tarif eder…

Bir adımla başlar ve sürekliliği vardır…

Önünüze koyduğunuz hedefin adıdır YURTHABERLERİ.NET…

Çağdaşlık, bilime olan inanç ve yenilenmeye olan dayanılmazlıktır biraz da…

İşte bu nedenlerle, hepimizin geleceğe dair umutları üzerinden temellendirdiğimiz, Gaziantep’te gerçekleştireceği kolektifler ile farklı bir gazetecilik ortaya koymayı temel ilkesi olarak kabul eden YURTHABERLER.NET, yerelden, evrensele hayatın olduğu her yerde var olacaktır…

Hiçbir dönemde ve hiçbir koşulda kaybetmediğimiz ümitlerimizle birlikte; içinden geçtiğimiz sürecin kaygı, endişe ve sıkıntılarının gazeteci olarak omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğu nu biliyoruz.

YURTHABERLERİ.NET; bu amaçlar ve kamu menfaati doğrultusunda  bir kere kesinlikle düşünce ve ifade özgürlüğünden yana taraf olacak. Özellikle medyanın tek tipleşmesi karşısında kendisini ifade etme gereği duyan ama bunun yolunu bulamayanların sesi olmak gibi  bir amaca yaslanacak. Bunun içinde  dayanağını anayasa, yasa ve uluslararası metinlerden alan bir çizgiyi benimseyecek.

YURTHABERLERİ.NET; demokrasiden, katılımcılıktan, çoğulculuktan, çok seslilikten, çok renklilikten, çok kültürlülükten yana olacak ve pozitif içermeyi sayfalarında göstermeyi amaçlayacak.

YURTHABERLERİ.NET; toplumsallık, emek, hak, adalet, eşitlik, duygudaşlık, cumhuriyet, demokrasi, kadınlar, çocuklar, engelliler, risk gurubundakiler, LGTB’liler, yaşanabilir çevre, mülteci hakları, sağlığa erişim, barınma, eğitim, kentte yaşama hakkı,, örgütlenme hakkı, gıda güvenliği gibi bir çok alanda pozitif ayrımcılık yapacaktır.

YURTHABERLERİ.NET’in özel önem vereceği diğer alanlar; haysiyeti tanıma, ekolojik adalet, siyasi katılım, insan onuruna saygılı iş hakkı, adalete eşit erişim, şeffaflık ve hesap verilebilirlilik, bilgi edinme hakkı gibi başlıklar olacak. 

YURTHABERLERİ.NET; kesinlikle din ve vicdan hürriyetinin savunucusu olarak, etnik kimlik ve mezhepsel aidiyete bakmaksızın, insan odaklı bir yayın anlayışı ile öteleyicilik, ayrıştırıcılık ve nefret söylemini kesin bir dille ret ettiğin açıkça ortaya koyacaktır.

YURTHABERLERİ.NET; kentlilik ve kent kültürünün uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda toplumun geniş katmanları ile işbirliği yapacaktır.

YURTHABERLERİ.NET, sansürü ve otosansürü asla kabul etmez. Gerçeklerin maniple edilmesine, halka yalan söylenmesine göz yummaz, aracılık yapmaz, düşüncede özgürlüğü benimseyecek.

YURTHABERLERİ.NET; dayanağını Basın Kanunu’ndan, çalışma prensiplerini Türkiye Gazetecileri  Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nden alan mecazen patronsuz ama katılımcılığı esas alan bir  yayıncılık anlayışıyla yurttaşın portalı  olacaktır…