TURİZM FAKÜLTESİ YENİ AKADEMİK YIL HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

GAZİANTEP Üniversitesi Turizm Fakültesi, gastronomi ve mutfak sanatları alanında lisans ve yüksek lisans, Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans  programları ile faaliyetlerine devam eden fakülte 2022-2023 öğretim yılı planlarını açıkladı.

TURİZM FAKÜLTESİ YENİ AKADEMİK YIL HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

 

MEDENİYETİN DOĞDUĞU TOPRAKLARDA FAALİYET GÖSTERMENİN FARKINDAYIZ

Yapılan açıklamada, otomotiv, petro-kimya sektörlerinden sonra en fazla iş ve ticaret hacmine sahip üçüncü sektör Turizm alanına yönelik açılan fakültenin, medeniyetin doğduğu bu topraklarda ve UNESCO tarafından gastronomi kentleri arasında yer alan Gaziantep ilinde yer almasının öneminin de farkında olarak kendisinden beklenenlere yönelik çalışmalara hız verildiği belirtildi.

Fakülte tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi.

GASTRONOM ADAYLARIMIZ YKS’DE İLK ELLİ BİNDE YER ALMAKTADIR

Fakülte tarafından yapılan açıklamada, 2022 yerleştirme sonuçlarına göre GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2022 YKS Yerleştirme sonuçlarına göre Devlet Üniversiteleri arasında başarı sıralamasını 16’dan 12. sıraya çıkarmış, tavan puanları sıralamasında ise ilk 5’te yer almıştır. Yüzdelik dilimde ilk elli dört binde yer (54645) alan öğrenciler geleceğin gastronom adayları olarak Türkiye’nin ilk Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri arasında yer alan Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi’ni tercih etmişlerdir. Fakülte doluluk oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

BUGÜNLERDEN YARINLARA TAŞIYAN YENİ NESİL FAKÜLTE

Ontolojik olarak gençleri sadece bugüne değil yarınlara hazırlanması gerçeğinden hareketle fakültemiz bilimden sanata her anlamda “en iyi” olma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini arttırmaya başlamıştır.

STRATEJİK PLAN DOĞRULTUSUNDA FAALİYETLER SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Fakültenin tüm akademik ve idari personeli ve öğrencilerinde katılımıyla fakülteye özgü geniş kapsamlı “Stratejik Gelişim planı” hazırlanmış ve bu planda sanat, bilim, kültürel kod, tüketim eko sistemi, tüketim ahlakı olmak üzere beş ana başlıkta genel hedefler yer almıştır.

SEKİZİNCİ SANAT OLARAK GASTRONOMİ

Gastronomi “Sekizinci Sanat” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda dünyanın en iyi gastronomlarının yetiştirilmesine yönelik planlar hazırlanmıştır. Bilimi ve sanatı merkezine alan, dünyadaki gastronomik gelişmeleri takip ederek hızla bünyesine kazandıran fakültenin stratejik eylem planında sekizinci sanat rol oynamaktadır.

BİR BİLİM OLARAK GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Gastronominin sadece görsel sunumlar ve sanat boyutu değil, bu alanın bilimsel temellerinin ön plana çıkarılmasına yönelik projeler başlatılmıştır. Proje süreçleri tamamlanan “Nörogastronomi ve duyusal analiz laboratuvarları” hem Türkiye’de ilk olacak hem de önemli ihtiyaçlara katkı sağlayacaktır. Ürün geliştirme, Ar-Ge ve İnovasyon konularında somut çıktılar sağlayacak olan bu laboratuvarlar sayesinde ticaret ve sanayi kenti olan Gaziantep’e ve Türkiye’ye rol model olunacaktır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bünyesinde sıcak ve soğuk olmak üzere; 2 adet modüler mutfak, 1 adet gösteri mutfağı, moleküler gastronomi laboratuvarı ve organik tarım alanları mevcuttur. Ayrıca duyusal analiz laboratuvarı kurulum aşamasındadır.

KÜLTÜREL KODLARIN KORUYUCUSU OLMAK

Medeniyetin doğduğu ve kültürel zenginliğin çok fazla olduğu bu bölgede kültürel kodların kaybolmasını önlemenin, bu kodların tanınırlığını artırmanın, bu kodları korumanın önemli olduğu ve bu konuda projeler başlatıldığı belirtildi. Örneğin yüzlerce yıl önce yapılan bir yemek tarifinin ortaya çıkarılması ve eskilerin yaşatılmasına katkı sağlayacak etkinlikler planlandı.

GIDA KRİZİ BAĞLAMINDA TÜKETİM EKO SİSTEMİ MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

Günümüzde gıda krizinin etkisinin hissedildiği bu dönemde Sürdürülebilir gastronomi ve EKO Şefler yetiştirilmesi planlanmaktadır. Her alanda önem ve gerekliliğini hissettiren “sürdürülebilirliğin” gastronomi alanında etkin olması için mevcut durum analizi gerçekleştirildi. Sürdürülebilir gastronominin i) Fiziki Boyutu (tarımsal üretim, gıdanın taşınması, depolanması, işlenmesi, tüketilmesi ve tüketim sonrası) ii) Sosyokültürel boyutu ve iii) Ekonomik boyutlarında neler yapılabileceğine ilişkin stratejiler düşünüldü. Bölgedeki paydaşların katılımıyla bu stratejilerin uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.

 

TÜKETİM AHLAKI BİLİNCİ GELİŞTİRİLMESİ

Gastronomi denilince akla sadece süslenmiş ihtişamlı yemek masaları gelmemesi gerektiği, tüketimde de bir değerler sisteminin olduğundan hareketle bu konuda bilinçlendirme ve farkındalığın arttırılmasına yönelik etkinlikler planlandı.

 

NELER YAPTIK?

Fakülte tarafından belirtilen amaçları gerçekleştirmeye yönelik şu ana kadar yapılan bazı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

  • Paydaşlarla etkileşim. Şehirdeki paydaşlarla iş birliği çalışmaları artırıldı. Yurtdışı paydaşlarla etkileşimler ve iş birliklerine önem verildi.
  • Gastronomi fakültesi. Turizm Fakültesinin adının ve niteliğinin değişerek Gastronomi fakültesi olması yönünde senato kararı alındı ve YÖK sunuldu. YÖK tarafından iade edilen dosya revize edilerek tekrar gönderilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı.
  • Gastronomi Enstitüsü. Türkiye’de gastronomi bilimdalında lisansüstü eğitimin kapsamının arttırılması, arge ve ürge çalışmalarının arttırılması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlar ile birlikte Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Gastronomi Enstitüsünün kurulumu için çalışmalara başlanmıştır.
  • Yabancı dil hazırlık. Seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimleri konuldu. Öğrenciler üniversite bünyesinde yer alan hazırlık kurslarına katılım sağlayabileceklerdir.
  • Öğrenci katılımlı yönetim anlayışı. Köy enstitülerinde uygulanan Cumartesi toplantılara benzer öğrenci buluşmaları yapılmaktadır. Bu buluşmalarda tüm fakülte personeli yer almakta ve öğrencilerin kalitenin arttırılmasına yönelik görüş ve önerileri alınmaktadır. Bu toplantı dönemde iki kez yapılmaktadır. Ayrıca, akran mentörlüğü uygulaması kapsamında, yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin oryantasyonu bölümümüzde halihazırda eğitimine devam eden üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Akreditasyon. Fakültenin akredite olmasına yönelik hazırlıklar başlatılmıştır. Bu süreçler tamamlandığında hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar tarafından akreditasyon süreci tamamlanmış olacaktır.
  • Danışma Kurulu. Fakülte danışma ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Danışma kurulunda fakülte amaçlarına hizmet eden ve şehirde bu anlamda öne çıkan ve kültürel kod koruyucusu olarak tanımlanan isimler yer almıştır.  Asım MIHÇIOĞLU, Bilge KAZAZ, Ragıp GÜZELBEY, Gonca TOKUZ, Özden ÖZSABUNCUOĞLU, Birgül YONCUOĞLU, Mine ALPAY, Oya ALPAY, Esin ÖZGÜL, M. Bülent ÖZTÜRK, Selma OCAK, Akten KÖYLÜOĞLU ve Mezine SIRAKAYA danışma kurulunda yer almıştı­r.  Çalışma kurulunda ise sektör içinde aktif yer alan isimlerle görüşmeler devam etmektedir.
  • Teoriden uygulamaya. Ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleri ile öğrencilerin gelişimine yönelik seminer, panel ve workshoplar düzenlenmiştir.
  • Akademik kadronun geliştirilmesi. Bu konuda önemli gelişmeler olmuştur. Fakültemizin akademik personelin akademik yayın oranları üniversite ortalamasının çok üzerindedir.

 

SONUÇ OLARAK,

Belirlenen amaçlar doğrultusunda bilime, insanlığa toplumumuza katkı sağlamak için var olan kapasitemizi en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

11.09.2022 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR