SAĞLIKÇILAR G(ö)REVDE

Sağlıkta şiddet yasasından özlük haklarına kadar Meclis’ten pek çok düzenleme bekleyen sağlıkçılar, “Beyaz Nöbet” eylemi başlattı.

SAĞLIKÇILAR G(ö)REVDE

Türk Tabipleri Birliği, 8 Şubat’ta yurt genelinde iş bırakacaklarını bildirdi.

Bu kapsamda bir açıklama yapan Gaziantep-Kilis Tabip Odası yönetim kurulu, kamuoyu ile şu görüşleri paylaştı:

"Aylardır sağlık alanındaki sorunları görünür hale getirmek ve çözüm önerilerimizi toplumla paylaşabilmek için çeşitli eylemler düzenliyoruz.
Eylemlerde bir yandan halkın sağlık hakkını korumak için mücadele ederken aynı zamanda hekimler ve  sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarını toplumla paylaşıyoruz.
Pandemi süreci, bu sağlık sistemi ile artık yol alınamayacağını çok açık bir şekilde gösterdi. Halkın sağlık gereksinimlerinin karşılanmasının önündeki engeller her geçen gün artarken, bu engellerle birlikte hekimlerin yaşam koşulları da katlanılamaz hale geldi.
Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığı ile mümkündür.
Pandemi tüm ağırlığı ve yıkıcı etkisiyle devam ediyor. Biz hekimler bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz. Eğer bu ağırlığın altında kalırsak biliyoruz ki ezilecek olan toplumumuzdur.
NEFES ALMA MÜCADELESİ
Taleplerimizle biraz olsun nefes alabilmenin mücadelesini veriyoruz. Sağlık hizmeti verenlerin nefes alamadığı çalışma koşullarında halkımızın yaşam hakkının giderek zorlaşacağını gücümüz yettiğince paylaşmaya, iktidara göstermeye çalışıyoruz.
Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi talebimizin toplumun sağlık hakkı almasıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermeye çalışıyoruz.
Emeğimizin karşılığı olan ücreti almayı, demokratik olmayan uygulamaların kaldırılmasını, iş güvencesi talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Aynı zamanda, kamu kurumlarında halkın parasız sağlık hizmetini, kolay ve nitelikli almasının
mücadelesini veriyoruz.
"İKTİDAR BİLDİĞİNİ OKUYOR"
Tüm bu haklı taleplerimizin karşısında iktidar bildiğini okumaya devam ediyor.
Bizlere düşük ücreti, fazla alışmayı, angaryayı, baskıyı, pandemiye uygun olmayan sağlık kurumlarında çalışmayı reva görürken, topluma da ücretli sağlık hizmetini, 5 dakikada muayene olmayı, aylar sonralarına verilen randevuları, hastalıkları ve ölümü̈ hak görüyor.
Bu sağlık sistemi sağlıksızlık getiriyor.Bu sağlık sistemi yoksulu, yaşlıyı, çocuğu, kadını yani sağlık hizmetine daha çok gereksinimi olanları görmezden geliyor.
Tüm bu kötülüklere, eşitsizliklere, baskılara, yaşam hakkımızı yok sayan uygulamalara karşı sesimizi tüm topluma duyurmanın ve çözümü onlarla yakalayacağımızın umudunu yitirmeden mücadelemizi sürdürüyoruz.
Biliyoruz ki biz hekimler susarsak toplumun nefes alması daha da zorlaşacak, biliyoruz ki biz karşı durmazsak toplumun nabzı daha zayıf atacak, biliyoruz ki biz gerçeği paylaşmazsak toplumun umudu zayıflayacak, biliyoruz ki biz yeter artık demezsek toplumun sağlık hakkı ile birlikte yaşam hakkı daha da zorlaşacak.Tüm bu sorunları görünür kılmak, çözüm önerilerimizi toplumla paylaşmak, daha da önemlisi umudumuz tükenmemiştir demek için yürüttüğümüz mücadeleyi daha da büyütüyoruz.
GÖREV VE GREV
Bu süreçte nöbet eylemlerimizle, basın açıklamalarımızla, bildirilerimizle, beyaz önlüklerimizle sağlık ve yaşam hakkını daha görünür kılacağız ve 8 Şubat G(ö)REV eylemimizle birlikte mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha göstereceğiz.Biliyoruz ki halkımız bizim yanımızdadır,Çünkü̈ taleplerimiz tüm toplumun talepleridir.
İnanıyoruz ki 8 Şubat G(ö)REV eyleminde hastanelerden randevu almayarak, randevularını iptal ederek halkımız bu piyasacı ve yaşam hakkımızı tanımayan sağlık sistemine hekimler ile birlikte dur diyecektir.
Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin.Sağlık Hakkı Mücadelesinde Yan Yanayız...
PARASIZ SAĞLIK İSTİYORUZ PANDEMİ DEĞİLPİYASACI SAĞLIK ANLAYIŞI ÖLDÜRÜYOR.

 

.

4.02.2022 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR