İmalat Sanayinde Dijitalleşmeye Önemli Hibe Desteği!

İşletme başına 1 milyon liraya kadar destek verilebilecek...

İmalat Sanayinde Dijitalleşmeye Önemli Hibe Desteği!

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), OSB Teknokent ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü işbirliği ile, “KOSGEB KOBİGEL 2021 Çağrı Bilgi Webinarı, İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı hibe destek projesinin detaylarını inceleyen bir webinar düzenledi. Çevrimiçi düzenlenen seminerde; KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, konuşmacı olarak katıldı. Paksoy, hibe destek projesinde merak edilen konularda katılımcılara önemli bilgiler verdi.

İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Muhammed Paksoy seminerde şu bilgileri aktardı: “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı, kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklifi açıklanmış ve önemli iki çağrı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu iki çağrıyı açıklayacak olursak; çağrı 1,  imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerinin desteklenmesi. Çağrı 2’yi ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması olarak belirlenmiştir”.

2021 – 01 VE 02 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Paksoy, akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün ya da yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak veya geliştirdikleri ürün ile yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabileceklerini belirtti.

2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında ise Paksoy, imalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunulabileceğini bildirdi.

“PROJE TEKLİF ÇAĞRILARININ YALNIZCA BİRİ İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEKTİR”

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıklarını sıralayan Muhammed Paksoy: “Başvurulabilecek başlıkları sıralamak gerekirse; büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı, imalat sanayinde nesnelerin interneti, imalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri, imalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri, imalat sanayinde siber güvenlik, imalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, imalat sanayinde artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik teknolojileri olup 2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir” dedi.

İŞLETME BAŞINA 1 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Proje ile ilgili destek oranlarını ve hibe miktarlarını da açıklayan Paksoy: “Bu projede destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir. Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir. Proje başvuru formu örneği, başvuru kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve programın uygulama esasları; www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da kapatılacaktır” diyerek proje hakkında önemli bilgiler verdi.

Düzenlenen webinar soru cevap kısımlarıyla sona erdi.

2.05.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR